Non-fictie; pas verschenen

Marijke Meijer Drees: Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. Sdu Uitgevers, 174 blz. ƒ 34,90

Historisch letterkundige Marijke Drees onderzocht het beeld dat Hollanders in de zeventiende eeuw hadden van zichzelf, Spanjaarden en Engelsen, alsmede het stereotype beeld van Hollanders in Spanje en Engeland.

Hollanders zagen zichzelf, onder andere, als 'eenvoudige eters en stevige drinkers'.