Meer geroddel bij onderlinge wedijver

ROTTERDAM, 31 OKT. In bedrijven en instellingen met een sterke onderlinge competitie en in sterk hiërachische organisaties wordt het meest geroddeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groningse sociologen R. Wittek en R. Wielers, waarvan de resultaten volgende week vrijdag worden gepresenteerd op een congres over 'Sociale netwerken binnen organisaties'.

Voor hun onderzoek bestudeerden de sociologen de onderlinge relaties van personen in zes onderwijsinstellingen en vijf bedrijven. Ze kwamen tot de conclusie dat in organisaties met veel onderlinge competitie 'clans' ontstaan van mensen die over derden roddelen. “In steeds meer bedrijven wordt een strakke hiërarchie vervangen door meer onderlinge competitie”, zegt Wielers. “Werkgevers zullen er rekening mee moeten houden dat deze 'clanvorming' daar een neveneffect van is.”

Volgens de socioloog kan een hoog roddelniveau de prestaties sterk negatief beïnvloeden. “Mensen gaan bijvoorbeeld met minder plezier naar hun werk. En informatie die essentieel kan zijn voor het bedrijf wordt niet doorgegeven, als de onderlinge verhoudingen zijn verstoord.” Vooral leidinggevenden worden snel het onderwerp van roddel en achterklap.

Een van de maatregelen die werkgevers zouden kunnen nemen om het roddelen tegen te gaan, is werknemers vaker van afdeling te laten wisselen. “Als mensen lange tijd met elkaar samenwerken, ontstaat er een vertrouwensband, wat een voorwaarde is om te roddelen”, meent Wielers.

De onderzoekers hebben niet gevraagd waarover mensen roddelen. Er werd slechts gevraagd hoe vaak over derden wordt gesproken.

Wielers: “Maar negatieve roddel heeft wel altijd een hogere nieuwswaarde dan een positief verhaal.”