IMF en Indonesië bereiken akkoord over hulppakket

JAKARTA, 31 OKT. Indonesië en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben overeenstemming bereikt over een hulppakket van naar schatting dertig miljard dollar. Tegelijkertijd zal de Indonesische regering een groot aantal maatregelen nemen om de economische crisis op te lossen.

Dat is vanmiddag bekend geworden in Jakarta. Het akkoord kwam tot stand na moeizame onderhandelingen, waarbij ook gevoelige belangen van de presidentiële familie en haar zakenrelaties in het geding waren. Investeerders in de regio hebben naar het akkoord uitgekeken, omdat zij hervormingen van groot belang achten voor herstel van vertrouwen na de financiële crisis in de regio.

Tijdens een persconferentie hebben de ministers Mar'ie Muhammed (Financiën) en Tunky Aribowo (Handel) en de president van de Bank Indonesia, Sudradjad Djowandono, bekendgemaakt dat de staatsmonopolies op de import van graan, meel en sojabonen per 1 januari 1998 zullen worden opgeheven als onderdeel van een pakket van beleidshervormingen op financieel, fiscaal, monetair en structureel terrein.

Uitgaven voor strategische industrieën en staatsondernemingen zullen worden beperkt, en banken gefuseerd en geprivatiseerd. Over de belastingvoordelen voor het omstreden 'nationale auto-project' van Hutomo ('Tommy') Mandala Putra, een zoon van president Soeharto, verklaarde minister Tunky dat deze overeenkomstig de verplichtingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het jaar 2000 zullen worden afgeschaft.

De ministers onderstreepten dat het pakket van maatregelen, waaronder bijvoorbeeld ook de door de overheid vastgestelde prijs van cement valt, door de regering zelf was geformuleerd. Het IMF heeft deze maatregelen slechts gecontroleerd, aldus de ministers. Eerder deze week zei ook president Soeharto dat zijn land geen voorwaarden accepteert in ruil voor geld.

Het IMF zou vanmiddag tijdens een persconferentie in Washington bekendmaken hoe het financiële hulppakket precies is samengesteld. Naar verluidt zal het IMF zelf een bedrag ter beschikking stellen tussen de acht en tien miljard dollar. De Wereldbank zou een bijdrage leveren van 4,5 miljard dollar en de Asian Development Bank heeft al bekendgemaakt te zullen bijspringen met 3,5 miljard dollar. Daarnaast zouden enkele Aziatische landen en de VS bijdragen.