Herbert Marcuse: 'De eendimensionale mens'

'We weten dat vernietiging de prijs voor vooruitgang is zoals de dood de prijs is voor het leven, dat zelfverloochening en zware arbeid de noodzakelijke voorwaarden zijn voor voldoening en vreugde, dat de zaak door moet blijven draaien en dat de alternatieven Utopieën zijn'