Hakken door het woud van opties; Cabaretesk raffinement van George van Houts en Tom de Ket

Voorstelling: Alles mag, door George van Houts en Tom de Ket. Gezien: 29/10 in Bellevue, Amsterdam. Aldaar t/m 1/11; tournee t/m 31/1. Inl. (071) 513 3985.

De twee mannen in het show-decortje, alletwee in een anoniem zwart pak, zeggen dat ze het over de tijdgeest gaan hebben, en vooral over het gejacht en gejaag van tegenwoordig. De mensen hebben hun blik zo zeer gericht op de snelheid om van A naar B te komen dat hen geen tijd meer rest om onderweg nog om zich heen te kijken. Ze slaan een vlotte presentatorentoon aan en beginnen aan iets dat een parodie op een populair tv-programma lijkt te worden, tot er iets misgaat en de boel verzandt in improvisaties die óók weer gespeeld zijn. Donkerslag, en tijd voor de volgende scène.

Jarenlang hebben George van Houts en Tom de Ket voor het RO-Theater satirisch getinte voorstellingen geschreven, gespeeld en geregisseerd. Meestal werd daar geestdriftig op gereageerd, maar wel vormden ze binnen het gesubsidieerde gezelschap een apart eilandje. Vorig jaar hebben ze daarom een logische stap gezet: ze sloten zich aan bij een in cabaret gespecialiseerd impresariaat en gingen de vrije markt op.

Eén van hun grootste successen bij het RO-Theater, de productie Global News, keert nu als tweede scène terug in de voorstelling Alles mag. Hun persiflage op de snelle nieuwsshow met duo-presentatie, inclusief de bijbehorende pen in de hand, de maniertjes, gebaartjes en loze zinnetjes (“dank je wel, Peter”, “dank je wel, Anton”), is dan ook een wonder van cabaretesk raffinement.

Gasten wier stoere metaforen ontaarden in wartaal, reporters op lokatie die alleen weten te benadrukken dat ze op lokatie zijn (“ik sta hier momenteel... heel ergens anders”), het nietszeggende interview met de deskundige (“gesteld er is een situatie, wanneer wordt die nou kritiek?”) - het is er allemaal, met brille geschreven en tot in de kleinste details natuurgetrouw geacteerd.

In hun derde, en laatste scène spelen Van Houts en De Ket een seminar-achtige séance met een goeroe en een proefpersoon, van het soort waartoe managers geregeld samenkomen in een conferentie-oord in de bossen. Het gaat, aldus de Ratelband-achtige sessieleider, over de tools die de moderne mens nodig heeft om zich “door dat woud aan opties” een pad te hakken naar het succes. Maar het nummer stijgt pas boven het niveau van de sketch uit, als de proefpersoon, een typische mislukkeling, psychisch wordt gekleineerd tot hij in tranen uitbarst. In de gave afronding begint alles weer bij het begin.

Van Houts en De Ket hebben soms de neiging hun vorm-ideeën te lang uit te spinnen, vooral in die eerste scène, maar meestal geven ze er net op tijd een bevrijdende draai aan. Hun werkterrein is het in parodieën verpakte sarcasme; zichzelf laten ze zelden zien. Dat kan op den duur tot eenzijdigheid leiden, maar vooralsnog heeft het een voorstelling opgeleverd die de cabaret-sector verrijkt met het talent van twee excellente acteurs.