Fictie; pas verschenen

S. Dresden: Het vreemde vermaak dat lezen heet. Meulenhoff, 248 blz. ƒ 39,90

Een keuze uit de essays van S. Dresden, die de afgelopen vijfendertig jaar verspreid in tijdschriften en brochures verschenen. De bundel bevat onder meer stukken over Zola, Proust en Primo Levi. Ook de Abel Herzberg-lezing 1995 is opgenomen. Tegelijk verscheen ook een herdruk van Vervolging, vernietiging, literatuur, een studie uit 1991 over holocaustliteratuur.