Euroboetes

Het Nederlandse boete-stelsel moet op de helling. De mooie ronde bedragen in guldens, waarmee overtredingen nu worden afgestraft, verdwijnen na de invoering van de euro. Driehonderdvijftig piek voor een snelheidsovertreding? 159,09 euro alstublieft! Het is een voorbeeld van wat euro-deskundigen de 'afrondingsproblematiek' noemen.

Maar zal de burger niet de dupe van de herberekening worden? Teveel afronden naar boven komt immers neer op een lastenverzwaring voor de burger - tenminste de burger die overtredingen begaat. Een dergelijke lastenverzwaring wil de overheid niet, al was het maar omdat die zal leiden tot een negatief imago van de nieuwe munt.

De afrondingsproblemen gelden wat de overheid betreft niet alleen voor boetes, maar voor alle bedragen die in de wet zijn vastgelegd. De overheid heeft nu bepaald dat de afrondingen niet nadelig mogen zijn voor de burger en 'budget-neutraal' moeten zijn. Maar de interdepartementale werkgroep IWE, die alle ministeries begeleidt bij de overgang van de gulden naar de euro, houdt een slag om de arm: “Indien van het uitgangspunt wordt afgeweken, moet dit worden verantwoord”. Dit voorbehoud kan het bedrijfsleven, dat afrondingen evenmin mag gebruiken voor verkapte prijsverhogingen, onthouden. (MS)