Correcties & Aanvullingen

Jiang

In het hoofdartikel Les voor Jiang (in de krant van donderdag 30 oktober, pagina 9) werd het citaat van president Clinton over de onvervreemdbare rechten op Life, Liberty and the Pursuit of Happiness toegeschreven aan de Declaration of the Rights of Man and Citizen. Dit citaat is echter ontleend aan de Declaration of Independence.

Mahathir

In de column De Wichelroede (in de krant van woensdag 29 oktober, pagina 7) stond dat de New York Times de premier van Thailand, dr. Mahathir had geciteerd. Mahathir is echter premier van Maleisië.