Borst wil zelfde bedrag bezuinigen als VVD-program

DEN HAAG, 31 OKT. Beoogd D66-lijsttrekker Borst wil in de volgende kabinetsperiode ongeveer evenveel bezuinigen, bijna dertien miljard, als de VVD. “Ons programma zal op zijn minst iets in de orde van 18 tot 20 miljard gulden gaan kosten. Als je dat in de totaliteit zo wilt uitvoeren, dan heb je bij een beschikbare ruimte van 5,5 tot 6 miljard, net zoveel bezuinigingen nodig als de VVD.”

Borst zegt dit in het jongste nummer van het Twentse universiteitsblad UT-Mediair. De woordvoerder van D66, die het vraaggesprek van ongeveer drie weken geleden bijwoonde, zegt zich niet te kunnen herinneren dat Borst deze uitspraak heeft gedaan en “stomverbaasd” te zijn dat UT-Mediair deze uitspraken heeft gepubliceerd. “Er was in de periode dat het gesprek plaatsvond, nog niet eens een VVD-programma gepubliceerd”, zegt D66-woordvoerder K. Dietz, “dus Borst kon die vergelijking niet maken.”

UT-Mediair-hoofdredacteur M. Kummel zegt echter de uitspraken van Borst op de geluidsband die tijdens het gesprek meedraaide te hebben staan. Hij wijst er bovendien op dat de hoogte van de bedragen die de VVD in de volgende kabinetsperiode wil bezuinigen, al circuleerden in de pers voordat het VVD-verkiezingsprogramma officieel gepresenteerd werd.

Tot nog toe heeft D66 steeds gezwegen over de bedragen die de Democraten in de volgende periode willen bezuinigen. In tegenstelling tot de drie andere grote partijen zit er geen financiële onderbouwing bij het inmiddels gepubliceerde verkiezingsprogramma van D66. De Democraten zeggen te willen wachten op de meest actuele ramingen van het Centraal Planbureau over bijvoorbeeld de economische groei voor de komende kabinetsperiode.

Verwacht werd dat D66 met haar bezuininigingsbedrag uiteindelijk ergens tussen VVD en PvdA zou uitkomen. Volgens Borst in UT-Mediair is dat dus niet zo.

Ze zegt: “Als je dat allemaal wilt, stevige lastenverlichting, forse tekortreductie, en meer geld voor zorg en onderwijs, arbeid fiscaal stimuleren, mooie dingen voor de mensen doen, nou dan kom je aan het eind van het sommetje op een fiks bezuinigingsbedrag, afhankelijk van de ramingen van het Centraal Planbureau”, zo citeert het Twentse universiteitsblad de beoogd D66-lijsttrekker.