Bewijslast

Steeds vaker wordt het woord 'bewijslast' gebruikt waar gewoon 'bewijs' wordt bedoeld. Zo ook in het artikel 'Ik snor vooral voor mijn sociale contacten' (27 oktober). 'Bewijslast' is de verplichting in een procedure bewijs te leveren, en wordt gebruikt in verband met de verdeling van die verplichting, waarbij wordt aangegeven of de ene dan wel de andere partij het bewijs voor een bepaalde stelling moet leveren. 'Bewijslast' kan dus zelf niet geleverd worden.

    • A.C. Siemons