Afschaffing belastingvrij winkelen in '99

ROTTERDAM, 31 OKT. Europees commissaris Mario Monti (interne markt) blijft bij het voornemen belastingvrij winkelen in de Europese Unie in 1999 af te schaffen. Dat heeft hij bekendgemaakt op een hoorzitting in Brussel.

Belanghebbenden kregen daar de gelegenheid hun argumenten om dutyfree te behouden op tafel te leggen. Ze konden Monti dus niet overtuigen.

De Europese ministerraad nam in 1991 het besluit het belastingvrij winkelen op luchthavens en veerboten in 1999 af te schaffen, omdat dit in een gemeenschappelijke Europese markt zijn bestaansrecht zou hebben verloren. Producenten, winkelexploitanten, luchthavens en rederijen voerden een omvangrijke lobby om de beslissing terug te draaien. Dit offensief lijkt na Monti's uitspraak weinig kans meer te maken.

Stena Line-topman B. Lerenius beschouwt het verdwijnen van belastingvrij winkelen op veerboten als een zware slag voor de Europese rederijen. “Het zal resulteren in hogere ticketprijzen, minder verbindingen en verlies van duizenden banen.” Hij noemt de beslissing “zinloos”.

Emmanuel Duret, directeur van de Parijse luchthavens, beklemtoonde dat de dutyfree-handel een belangrijke bijdrage levert aan de infrastructuur, en dat het verdwijnen ervan het bestaan van talloze regionale luchthavens bedreigt.

De Europese Commissie relativeert de gevolgen van de afschaffing. De belastingvrije winkels kunnen overschakelen naar de verkoop van goederen waarop belasting wordt geheven, zodat er niet zoveel werk verloren gaat als de dutyfree-lobby suggereert. De International Dutyfree Confederation gaat uit van een verlies van 140.000 banen.

Eventuele negatieve gevolgen voor de regionale infrastuctuur kunnen worden opgevangen door extra subsidies aan die gebieden, zei Monti. Duret noemde dit “verspilling van het geld van de Europese belastingbetaler”.

De Europese Commissie meent juist dat belastingvrije verkopen fungeren als oneigenlijke subsidies voor luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en rederijen. De nationale overheden lopen hierdoor naar schatting van de commissie twee miljard ecu (4,4 miljard gulden) aan belastingen en heffingen mis. Bovendien maakt ze zich zorgen over de concurrentievervalsing ten opzichte van de gewone detailhandel.