Winst Akzo Nobel stijgt met 40 procent

Akzo Nobel (chemie, lakken, farmaceutische producten en vezels) heeft zijn nettowinst in het derde kwartaal met 40 procent opgevoerd tot 455 miljoen gulden, tegen 328 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel nam toe van 4,61 gulden naar 6,38 gulden, de omzet was 11 procent hoger dan in het derde kwartaal van 1996.

Volgens de directie was er de afgelopen drie maanden sprake van een “substantiële toename van de afzetvolumes”. Alle groepen van het concern boekten hogere resultaten. Ook was de gang van zaken bij niet-geconsolideerde deelnemingen van Akzo Nobel in andere bedrijven beter dan vorig jaar.

Op basis van de groei in de eerste negen maanden van 1997 verwacht de directie dat de nettowinst, exclusief bijzondere posten, over het hele jaar “significant hoger” zal zijn dan in 1996. Van januari tot en met september bedroeg de nettowinst 1.254 miljoen gulden, tegen 1.027 miljoen in 1996. Dat komt overeen met een winst per aandeel van 17,61 gulden tegen 14,45 gulden vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van Akzo Nobel is in het derde kwartaal met 37 procent gestegen, tot 700 miljoen gulden en bedroeg 11,5 procent van de omzet tegenover 9,3 procent in dezelfde periode van 1996. Bij de farmagroep nam het bedrijsresultaat toe met 30 procent, met name bij Organon door de gestegen afzetvolumes voor orale conceptiva. Ook bij coatings (lakken) ontwikkelde de afzet zich gunstig en werd een “aanvaardbaar” niveau in de marges geboekt.

De groep chemie wist het bedrijfsresultaat met bijna 70 procent op te voeren door hogere afzetvolumes en betere marges. Ondanks het aanhoudende te lage prijsniveau door de wereldwijde overcapaciteit in de vezelproductie haalde ook deze sector een verbetering van resultaten. Ook het chemiebedrijf DSM dat gisteren over het derde kwartaal een winststijging van 20 procent bekendmaakte, verwacht over 1997 “een duidelijk hogere winst”. Verbeterde marktomstandigheden, maar ook “de implementatie van onze groeistrategie” dragen daaraan bij, aldus bestuursvoorzitter ir. S. de Bree. Zowel bij Akzo Nobel als bij DSM droegen de stijgende koersen voor de Amerikaanse dollar en het Britse pond bij aan de betere resultaten.