Wijers blij met Philips' centrum voor kennis

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Wijers (Economische Zaken) is blij dat het elektronicaconcern Philips een kenniscentrum wil opzetten in Eindhoven. Dit zei Wijers gisteren tijdens overleg in de Tweede Kamer met de vaste commissie Economische Zaken.

Philips heeft deze week definitief beslist het hoofdkantoor te verhuizen naar Amsterdam. In Eindhoven komt op het terrein van het befaamde Natuurkundig Laboratorium (Natlab) een “dynamische campus”, waar ook het hoofdkantoor van de divisie Componenten en Halfgeleiders wordt gevestigd.

Wijers, die zich verder niet wilde uitlaten over de strategie van Philips, toonde zich verheugd over het kenniscentrum. “Dit is een mooie kans om in de regio een initiatief voor de ontwikkeling van kennistechnologie van de grond te krijgen”, zei Wijers. De pogingen van Boonstra om de winstgevendheid van Philips te vergroten acht hij niet strijdig met het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

Dit laatste zei Wijers in antwoord op vragen van het Kamerlid Mateman (CDA), die erop wees dat de overheid “heel veel geld in Philips” stopt. “De koers van Boonstra is gericht op de korte termijn. Past dat in het industriebeleid van de overheid?”, vroeg Mateman. Wijers antwoordde: “Philips is bezig met de versterking van de balans en dat is nodig om een strategie te kunnen ontwikkelen.”

De Kamer schaarde zich gisteren unaniem achter het industriebeleid van Wijers, dat erop is gericht om clusters te vormen. In zo'n cluster moeten ondernemingen met elkaar en het liefst met een universiteit werken aan innovatie van diensten en producten. Wijers wil dit stimuleren door bij de aanbesteding van publieke werken (Betuwelijn bijvoorbeeld) rekening te houden met de innovatieve kracht van de aanbieders. De bouw is volgens Wijers een voorbeeld van een “conservatieve” sector, die weinig doet aan innovatie.

Wijers is het eens met de Kamer, dat de clustervorming niet mag leiden tot marktverdeling en prijsafspraken.

Wijers wilde niets zeggen over NedCar, waarin de overheid een belang heeft. De staat kan dit volgend jaar verkopen, maar de partners Mitsubishi en Volvo hebben erop aangedrongen dit niet te doen.