Voorzitters

naam: J. Bossink (53)

voorzitter van: voetbalclub Sparta, Rotterdam

beroep: directeur ING-bank Rotterdam

“Wij vergaderen in principe eenmaal per veertien dagen. De ene keer is dat een werkbespreking, gewoonlijk 's avonds als ons tweede elftal thuisspeelt. De andere keer is het een formele bestuursvergadering waarin we de besluiten nemen. Die houden we op zondagochtend, voor de wedstrijd van het eerste. Zondag hebben we vergaderd over het nieuwe stadion dat we laten bouwen, dat is nu actueel.

Wij zijn met zijn vijven en zo'n klein gezelschap vind ik prettig. Dat helpt om snel tot besluiten te komen. Ik geloof niet dat het met twaalf mensen beter zou gaan. Onze vergaderingen duren anderhalf à twee uur, misschien een enkele keer drie uur. Volgens mij heeft het geen zin langer te vergaderen. Zo kun je twee of drie onderwerpen goed afronden. Dat is beter dan twaalf onderwerpen bespreken en nergens een besluit over te nemen. Dit bestuurswerk doen we in onze vrije tijd. Maar we hebben allemaal een fax en zo kunnen we toch tussen de bedrijven door veel met elkaar overleggen.

Ik ben pas twee weken voorzitter, dus ik moet nog veel ervaren. Ik hoor van andere voorzitters van betaald-voetbalclubs dat het voorzitterschap heel veel tijd kost. De meeste tijd zit niet in het vergaderen, maar in het bezoeken van voetbalwedstrijden, het representeren van de club, in informeel overleg. Maar je moet als bestuur niet alles willen doen. De uitvoering van het beleid moet je aan de organisatie overlaten, de mensen die bij Sparta in dienst zijn. Een kwestie van een duidelijke taakafbakening.''