Voorzitters

naam E.H. van Tuyll Serooskerken (57)

voorzitter van Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden

beroep Dijkgraaf

“Ik vergader elke dag wel een keer. Met het dagelijks bestuur komen we elke twee weken bijeen, met het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering, eenmaal per anderhalve maand. Maar dagelijks heb ik uit hoofde van mijn functie wel een overleg.

Voorzitten is niet iets wat je op school hebt geleerd. Maar je moet dat vak wel professioneel bedrijven en de processen eromheen goed kennen. Ik haat het als mensen die in een vergadering komen, de stukken niet blijken te hebben gelezen. Als het mijzelf een enkele keer overkomt, zeg ik vooraf: tot mijn spijt, enzovoorts, en in alle bescheidenheid zit ik vandaag deze vergadering voor.

Ik zeg niet dat je als voorzitter alles en détail hoeft te weten, maar toch wel de hoofdlijnen. In zo'n organisatie als de onze, waar tegengestelde belangen aan de orde zijn, moet je ervoor zorgen dat een goed voorstel niet stukloopt op de pikorde in een vergadering, dat het niet sneuvelt door een gebrek aan goede verdediging.

Bij tegenstellingen in het dagelijks bestuur, hanteer ik nogal eens het middel van de schorsing. Buiten de formele vergadering om kun je mensen laten bekijken op welke manier ze het toch eens kunnen worden. Meerderheidsbesluiten vind ik niet echt goed, vooral niet voor de uitvoering van dat besluit.

Ik denk wel dat wij in Nederland de neiging hebben meer te praten dan nuttig is. Ik reken wel eens voor wat zo'n vergadering kost. Reken voor een 'goedkope' ambtenaar maar rustig 450 gulden per dag. Zo hoop ik mensen in een vergadering bewust te maken waarmee ze bezig zijn.''