Verkeer

Het stuk van de heer Paul Mijksenaar in de krant van 24 oktober, laat weinig heel van de verkeersvoorzieningen in ons land. De door Mijksenaar veronderstelde oorzaken zoals politieke verwarring, tekenkamerwijsheden, amateurisme e.d. zijn wel erg algemeen. Eerder dan ervan overtuigd te raken dat er in Nederland maar wat aangerommeld wordt, krijgt men de indruk dat hij de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.

De 'suggesties' ter verbetering die Mijksenaar aandraagt, zijn nergens concreet. Gecompliceerde belijningen wil hij verbeteren door meer kleuren toe te passen. Wie wel eens heeft geprobeerd bij regen, donker en een rij tegenliggers een witte streep op het wegdek in de gaten te houden, weet dat alle kleuren van de regenboog hem niet zullen helpen.

De vergelijking van Nederland met Frankrijk om van de Verenigde Staten maar helemaal niet te spreken, als het gaat om de lengte van trajecten met één wegnummer is tendentieus. Het langste wegnummer in Nederland, de A2 van Amsterdam naar de Belgische grens bij Eijsden, is een goede 200 km. Een grotere lengte is in Nederland domweg niet voorhanden.

    • C. Versteeg