V-raad: beslissing Irak over inspectie onaanvaardbaar

BAGDAD, 30 OKT.Irak heeft gisteren besloten de samenwerking te beëindigen met de Amerikaanse leden van de ontwapeningscommisie van de Verenigde Naties, en hen bevolen het land binnen een week te verlaten. De Veiligheidsraad van de VN heeft de Iraakse stap unaniem als “onaanvaardbaar” veroordeeld en gewaarschuwd voor de “ernstige consequenties” als Bagdad zijn besluit niet intrekt. Londen sloot vandaag militaire actie niet uit.

De verklaring van de Veiligheidsraad was belangrijk, omdat zij ook werd gesteund door de permanente leden Rusland, Frankrijk en China, die zich voortdurend toegeeflijker jegens Irak hebben opgesteld dan de VS en Groot-Brittannië. Vorige week onthielden deze landen zich samen met Kenia en Egypte van stemming over een resolutie (1134) waarin met sancties werd gedreigd als Irak de inspecteurs van de ontwapeningscommissie bleef hinderen.

Deze resolutie was maandag aanleiding voor het - volledig door het regime gestuurde - Iraakse parlement het leiderschap te adviseren alle samenwerking met de ontwapeningscommissie (UNSCOM) te bevriezen. Het leiderschap besloot gisteren echter alleen de Amerikaanse aanwezigheid in UNSCOM - met inbegrip van Amerikaanse verkenningsvliegtuigen - te treffen met het argument dat een derde deel van de Veiligheidsraad niet had gestemd voor resolutie 1134.

UNSCOM schortte gisteren onmiddellijk alle activiteit in Irak op. UNSCOM-chef Richard Butler, een Australische diplomaat, zei niet bereid te zijn het werk voort te zetten “op de basis dat Irak ons kan zeggen welke persoon uit welk land al dan niet aanvaardbaar is”.

De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken Derek Fatchett zei vanochtend tegen de BBC-televisie dat militaire actie niet is uitgesloten. “De rest van de wereld kan niet werkeloos toekijken terwijl Irak zijn massa-vernietigingswapens ontwikkelt”, zei hij. (Reuter, AP, AFP)