TRUCS

1. Vraag niet wie het eens is met een voorstel, maar vraag wie het ermee oneens is. Tegenstemmen is moeilijker dan voorstemmen; het vereist actief optreden. Twijfelaars worden op die manier snel voorstanders. 2. Begin uw betoog met 'ik wil drie punten aandragen'. Dan weten anderen dat ze nog even moeten wachten.

3. Ga met uw rug naar het daglicht zitten. Mensen aan de andere kant van de tafel kunnen dan uw ogen niet zien, waardoor u gewichtig overkomt.

4. Wanneer uw betoog lang gaat duren, zorg dan dat u uw medevergaderaars niet aankijkt. Concentreer u op een punt in de verte, dan is spreektijd verzekerd.

5. Nodig mensen uit van wie u zeker bent dat ze geen compromis zullen sluiten. De stem van de voozitter is dan doorslaggevend.

6. Plaats het belangrijkste punt onder aan de agenda. Aan het eind van een vergadering is iedereen moe, waardoor u makkelijker uw mening kunt doordrukken.

7. Als u wilt dat uw ideeën veel aandacht krijgen, ga dan dicht bij de voorzitter, het bord of de overheadprojector zitten.