Toename waarde bouwvergunningen

De waarde van de bouwvergunningen is in de eerste negen maanden van dit jaar met 5 procent gestegen. Het ging in totaal om 22,7 miljard gulden. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst op een vrijwel gelijke groei voor de waarde van woningen en bedrijfsgebouwen.

In de eerste negen maanden is de bouw van in totaal 54.000 woningen afgerond. Dat was een stijging van 2 procent. Eind september waren 106.000 huizen in aanbouw. Vooral Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland gaven meer bouwvergunningen voor woningen dan in dezelfde periode van vorig jaar. De waarde van de bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen in de marktsector steeg in de eerste negen maanden met 8 procent tot 7,3 miljard gulden. De stijging kwam geheel voor rekening van agrarische gebouwen en panden voor vervoer, communicatie en zakelijke dienstverlening. De waarde van de bouwvergunningen in de budgetsector was met 2,6 miljard gulden 2 procent lager, en die van de woningbouw steeg met 6 procent. Het CBS constateert een kleine daling van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is gegeven. Het waren er in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 71.000. Dat was 1 procent minder dan vorig jaar.