TIPS

1. Nodig alleen mensen uit wier aanwezigheid echt noodzakelijk is en van wie een wezenlijke bijdrage te verwachten valt.

2. Maak een strakke tijdsplanning. Wacht niet op laatkomers.

3. Varieer de zitplaatsen. Als iedereen altijd op dezelfde plaats zit, ontstaan standaardreacties en -gesprekspatronen tussen buren en mensen die tegenover elkaar zitten.

4. Zorg dat alle deelnemers elkaar kunnen aankijken. De ronde tafel is de beste vergadertafel.

5. Wijs time-keepers aan als een vergadering uitloopt, of laat de notulist de tijd in de gaten houden.

6. Zorg dat slecht voorbereide deelnemers niet of nauwelijks aan het woord komen. Betrek zwijgzame deelnemers bij de vergadering en prijs hun inbreng.

7. Sluit de vergadering positief af. De laatste indruk blijft het langst hangen.