Thaise coup

In NRC Handelsblad van 21 oktober schrijft Max Christern “Chatichai was de premier die in 1992 door een brute militaire coup werd afgezet”. Hij bedoelt uiteraard de coup van 23 februari 1991, welke overigens alles behalve 'bruut', was. Bij deze machtsgreep (de negentiende sinds het instellen van de constitutionele monarchie in 1932) verschenen zoals gebruikelijk tanks en legereenheden in de straten van Bangkok.

Er is echter geen schot gelost. De burger Ananda Panyarachun werd door de militairen als interim premier aangewezen. Er volgde een stabiele periode tot de verkiezingen van maart 1993.

Het 'brute' aspect kwam pas later, toen coupleider Suchinda Kraprayoon, hoewel hij niet in het parlement gekozen was, tot premier benoemd werd. In mei 1992 volgden demonstraties in Bangkok, waarbij het leger van Suchinda bevel kreeg op de demonstranten te schieten. Volgens de officiële lezing vielen hierbij vijftig doden (andere bronnen noemen getallen tussen de vier- en vijfhonderd).

Door persoonlijk ingrijpen van de koning werd verder bloedvergieten voorkomen. Suchinda vertrok en Ananda werd wederom tot interim-premier benoemd.Of ex-premier Chatichai, zoals Max Christern beweert, door het volk als een vaderfiguur gezien wordt, waag ik overigens te betwijfelen. Als premier was Chatichai wellicht geliefd bij bepaalde groepen zakenlieden, doch bepaald niet bij 'het volk'. Hij gold als vrij corrupt, zelfs naar Thaise begrippen.