RAAD VAN STATE

De hamer van de vice-president van de Raad van State is op 5 oktober 1983 geschonken door de Hoge Raad der Nederlanden. Het voorwerp draagt de tekst Ubi indicia deficiunt incipit bellum (Waar het recht ophoudt, begint de oorlog).

De tekst is afkomstig van een kunstwerk van R.N. Roland Holst dat vroeger in het gebouw van de Hoge Raad stond en sinds 1992 een plek heeft in de nieuwe hal van de Tweede Kamer. De hamer van de Raad van State ligt als regel op de tafel in de zogenoemde volle-raadzaal, waar dit Hoge College van Staat iedere woensdagmiddag om twee uur bijeenkomt. De vice-president hanteert de hamer zelden of nooit.