'Openbaar vervoer naar nieuwbouw niet vertragen'

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) streeft ernaar vertraging bij aanleg van openbaar-vervoerverbindingen naar grote nieuwbouwwijken te voorkomen. Ze kon daar echter nog geen financiële consequenties aan verbinden, omdat daarover de komende maanden nog overleg in het kabinet moet volgen.

Dit bleek vanmorgen bij de behandeling van de begrotingen van Verkeer en Waterstaat en het Infrastructuurfonds in de Tweede Kamer. Alle fracties hadden er gisteren op aangedrongen dat de voorziene vertraging bij het aanleggen van openbaar-vervoerverbindingen naar grote nieuwbouwwijken, zogeheten Vinex-locaties, ongedaan wordt gemaakt. Die vertraging treedt op doordat er onvoldoende geld beschikbaar is om al die projecten tegelijk uit te voeren.

Dat - onvoorziene - geldgebrek heeft twee belangrijke oorzaken. Enerzijds zijn de projecten veelal aanzienlijk duurder geworden dan aanvankelijk gepland. Zo bedraagt de huidige raming voor de Noord-Zuid-lijn van de Amsterdamse metro 1,8 miljard gulden, terwijl eerst is uitgegaan van 950 miljoen. Anderzijds is ook de manier waarop infrastructuur en de kosten daarvan in de meerjarenplanning wordt opgenomen veranderd, waardoor dit jaar voor het eerst een goed overzicht van alle financiële consequenties in elk afzonderlijk jaar ontstaat.

De vertraging wordt uitdrukkelijk niet veroorzaakt door de stijgende kosten van grote projecten als de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn. Die kostenstijging leidt onder meer tot vertraging in de Hanzespoorlijn (Lelystad-Zwolle) en andere spoorprojecten.

Volgens Jorritsma heeft de ontsluiting van de Vinex-locaties en van Schiphol “in alle scenario's” zeer hoge prioriteit.

Jorritsma voelde er weinig voor de suggestie van de Kamer te volgen om te pogen de NS te bewegen de aangekondigde verhogingen van een aantal tarieven te beperken. Wel wilde ze met de NS gaan praten over de verandering die de NS wil doorvoeren in de regels van het gebruik van jaarkaarten door gezinsleden van de kaarthouder.

GroenLinks heeft aangekondigd een motie in te dienen om de minister ertoe te bewegen toch ook over de tarieven met de NS te gaan praten. De motie is mede ondertekend door woordvoerders van alle partijen behalve de VVD.