Onderzoek in middenbedrijf; 'Beloning moet meer afhangen van prestaties'

DEN HAAG, 30 OKT. Werkgevers uit het middenbedrijf willen meer gebruik maken van prestatie-afhankelijke beloning. Dat blijkt uit onderzoek onder vierhonderd van deze ondernemingen met twintig tot vijfhonderd medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de 30.000 werkgevers in het middenbedrijf nu gebruik maakt van flexibele beloningsvormen. Daardoor heeft eenderde van de drie miljoen werknemers met dergelijke beloningen te maken. Het gaat daarbij om een salaris dat afhankelijk is van de individuele prestatie, hetgeen de voorkeur heeft van 32 procent van de ondernemers. Het resultaat van de onderneming is wat 13 procent van de werkgevers betreft de enige maatstaf waarmee flexibel wordt beloond. Meer dan de helft is voor een combinatie van beide.

Gemiddeld 8 procent van het salaris is flexibel, wijst het onderzoek uit. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten ligt dit op zo'n 20 procent.

Directeur Sociale Zaken N.J. van Kesteren van werkgeversorganisatie VNO-NCW wees bij de presentatie van de cijfers gisteren op het voordeel dat werkgevers van flexibele beloning kunnen hebben. Werkgevers kunnen economische voorspoed 'doorgeven' aan hun werknemers. “Maar als het economisch wat minder gaat, kan een bedrijf zich daar via de flexibele beloning ook aan aanpassen”, aldus Van Kesteren. “Het is een 'Goede Tijden, Slechte Tijden-scenario'.”

VNO-NCW is dan ook sterk voor uitbreiding van de mogelijkheden om werknemers prestatie-afhankelijk te belonen. “Dat past in de wijze waarop wij arbeidsvoorwaarden zien, namelijk dat die zoveel mogelijk bìnnen een bedrijf worden geregeld. Hetzelfde geldt voor de afspraken over werktijden, pensioenen en verlofregelingen”, meent Van Kesteren.

Hij verwacht niet dat werknemers in korte tijd van baan zullen wisselen om, in tijden van economische bloei, bedrijven te vinden waar ze veel kunnen verdienen wegens een hoge flexibele beloning. “De betrokkenheid van werknemers is groter dan u denkt”, aldus Van Kesteren. Volgens hem heeft de vakbeweging “het moeilijk met dit thema”, hoewel “hier en daar” flexibele beloning in de CAO is opgenomen.

Volgens T. Keuzenkamp van BDO Consultants biedt de combinatie van de flexibele beloning op basis van de individuele prestatie en die van het bedrijf de meeste mogelijkheden om ook in slechte tijden salarissen aan te passen. “Een werknemer die goed presteert terwijl het economisch slecht gaat zal een hoge individuele bonus moeten krijgen, maar een laag tantième wegens de beperkte resultaten van het bedrijf waar hij werkt”, aldus Keuzenkamp.

Om zowel in goede als in slechte tijden flexibel te zijn wil driekwart van de ondervraagde werkgevers een groter deel van het salaris afhankelijk maken van werknemers- en bedrijfsprestaties. Van de directeuren denkt 86 procent dat werknemers beter presteren als een groter deel van het salaris afhankelijk is van de eigen of de groepsprestatie. Ruim 78 procent verwacht stijgende prestaties als ook het bedrijfsresultaat het loon beïnvloedt.

De ondervraagde werkgevers blijken minder optimistisch over de economische vooruitzichten. Ze zijn terughoudend met investeren en verwachten meer moeite te krijgen met het vinden van personeel.