Kok: actie tegen vergoedingen Europarlement

DEN HAAG, 30 OKT. De Nederlandse regering wil de kwestie van onkostenvergoedingen voor Europarlementariërs binnen de Europese ministerraad aankaarten indien het Europees Parlement niet zelf tijdig actie onderneemt. Dat bleek gisteren tijdens een interpellatie in de Tweede Kamer.

De regering wil actie ondernemen indien het Europees Parlement niet over genoeg “zelfreinigend vermogen” beschikt om in een nieuw Europees Statuut iets te doen aan de hoogte van de onkostenvergoedingen en de grote bijdragen aan de extra pensioenvoorzieningen van zijn leden, zo zei premier Kok gisteren. De regering geeft het Europees Parlement hiervoor nog een half jaar de tijd. De onkostenvergoedingen en pensioenregelingen trokken onlangs weer de aandacht. Het Europees Parlement overweegt nu veranderingen daarin aan te brengen.

Kok was het eens met Rosenmöller (GroenLinks) - die om de interpellatie had gevraagd - en woordvoerders van alle andere fracties dat er in het Europees Parlement een einde moet komen aan “reis- en onkostenvergoedingen voor niet gemaakte kosten en niet gemaakte reizen”. Dat moet in het statuut worden veranderd, want het “structurele beeld van het Europarlement is niet goed en dat is schadelijk voor zijn aanzien en voor de democratie”, aldus Kok.

Woordvoerders van alle fracties lieten zich evenals premier Kok soms zeer kritisch uit over de financiële positie waaraan de Europarlementariërs zichzelf hebben geholpen. Koks partijgenoot Rehwinkel (PvdA) sprak van een “geur van verspilling die rondom het Europese Parlement hangt”. De SP'er Poppe had het kortweg over “zakkenvullers”. De CDA'er Smits sprak zich uit voor afschaffing van de bestaande reis- en onkostenvergoedingsregeling. De GPV'er Van Middelkoop zei “voor het echte Zwitserleven-gevoel moet je kennelijk in Straatsburg zijn”, maar voegde daaraan toe dat er ook vele hardwerkende Europarlementariërs zijn en waarschuwde ervoor hen allen over één kam te scheren.

De premier waarschuwde voor al te veel optimisme over de kans van slagen van een Nederlands initiatief, omdat daarvoor in de andere lidstaten van de Europese Unie “misschien geen meerderheid te krijgen is”. Hij wilde zich ook niet vastleggen op de vorm van een eventuele Nederlandse actie, die via de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken zou moeten lopen. Deze raad is verantwoordelijk voor de parlementaire budgetten.

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) verklaarde gisteren categorisch dat geen enkele Nederlandse Europarlementariër de eigen bijdrage aan de premie voor extra pensioenen mag aftrekken van de belastingen. “Dat past niet in ons fiscale systeem, dat weten alle Europarlementariërs. Een inspecteur die de wet toepast kán niet akkoord gaan met zo'n aftrek”, aldus Vermeend. Vermeend zei daarom “verbaasd” te zijn over recente berichten over de kwestie. Rosenmöller trok daarop een motie in die om afschaffing van de in zijn interpellatievragen gewraakte fiscale aftrek vroeg.

Een inwoner van het Friese Stiens heeft gisteren bij de politie aangifte gedaan van diefstal, valsheid in geschrifte en oplichting door Europarlementariërs. De 41-jarige beveiligingsbeambte K. de Jong vindt dat de parlementariërs misbruik maken van Europees gemeenschapsgeld.

Hij deed de aangifte naar aanleiding van een televisie-uitzending. De politie heeft de aangifte van de Stienser opgenomen en zal die voorleggen aan het OM in Leeuwarden. De Jong hoopt dat justitie een onderzoek zal instellen naar de gang van zaken in het Europees Parlement.