Internatio koopt Duitse installatiereus

Niet bekend

Internatio-Müller en ROM hebben overeenstemming bereikt over de verwerving door het Rotterdamse bedrijf van alle aandelen ROM. Internatio verwacht dat het nieuwe onderdeel volgend jaar zal bijdragen aan de winst per aandeel. ROM is in Duitsland marktleider op het gebied van engineering, aanleg en beheer van technische systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) van kantoren, ziekenhuizen, fabrieken en andere gebouwen.

Vorig jaar realiseerde ROM een omzet van 1,1 miljard Dmark. Het bedrijf had eind 1996 circa 3.500 medewerkers in dienst. Mede onder invloed van de negatieve bouwconjunctuur in Duitsland zijn bij ROM de afgelopen twee jaar saneringen doorgevoerd en is de organisatie gedecentraliseerd. Hierdoor heeft de onderneming “een goede uitgangspositie om te profiteren van een toekomstig herstel van de Duitse bouwmarkt”, aldus een persbericht van Internatio-Müller.

Voor het Rotterdamse concern is de toetreding van ROM “een belangrijke stap in de strategie gericht op het uitbouwen en internationaliseren van de sector Imtech (de technische sector van Internatio) tot een 'systeemintegrator' op Europese schaal.

In de relatief sterk groeiende markt voor elektrotechniek, werktuigbouw en informatietechnologie worden toeleveranciers die alle specialismen geïntegreerd aanbieden (systeemintegrator) steeds belangrijker, aldus Internatio-Müller. Daarbij speelt zowel regionale als nationale en internationale aanwezigheid een grote rol. “Mede om deze reden is het groeiperspectief voor de sector Imtech gunstig.”

Het beleid van ROM is erop gericht “naast de bestaande sterke positie” op werktuigbouwgebied een gelijkwaardige positie in de elektrotechniek op te bouwen. De positie van Internatio's sector Imtech op dit gebied heeft biedt volgens het concern goede mogelijkheden voor samenwerking.

De overname leidt tot aanzienlijke schaalvergroting voor de sector Imtech. De omzet van Internatio op dit deelterrein zal verdubbelen tot 2,4 miljard gulden op jaarbasis. Daarbij is sprake van sterke marktposities in de Benelux en Duitsland en voordelen van samenwerking, schaalgrootte en synergie. De overname zal per 1 januari 1998 worden geformaliseerd, na goedkeuring van het Duitse Kartellamt.

Internatio-Müller realiseerde vorig jaar een omzet van 3,3 miljard gulden en een nettowinst van 98 miljoen met circa 8.500 medewerkers. In het eerste halfjaar steeg de omzet met 22 procent tot 1,7 miljard gulden, de winst steeg met 17 procent tot 52,7 miljoen.