Incestslachtoffers

Vrijdag 17 oktober drukt Frits Abrahams de zorg uit over het lot van 'echte' incestslachtoffers ten opzichte van mensen met de 'hervonden incestherinnering', waar Elisabeth Loftus en Paul Witteman het op de televisie over hadden.

Het lijkt mij dat incestslachtoffers incestslachtoffers zijn. Mensen met een 'hervonden' incestherinnering echter zijn slachtoffers van onvoldoende bekwame therapeuten.

De laatstgenoemde slachtoffers en hun therapeuten zijn dan weer slachtoffer van het feit waar Loftus op wijst, namelijk dat wij mensen bereid zijn alles te geloven. Dat feit kennen zij niet. Zij denken dat een mens zich slechts de waarheid herinnert.

Ik vind het schokkend dat wij mensen door onszelf op dwaalwegen worden gebracht omdat het een algemeen aanvaard idee is dat herinneringen automatisch uit waarheid bestaan.

Dit onderwerp is, zoals Frits Abrahams natuurlijk terecht opmerkt, door de tv niet afdoende behandeld, maar mijns inziens is ook een beetje aandacht ervoor al lovenswaardig.