Extra overleg over broeikaseffect

ROTTERDAM, 30 OKT. Japan heeft een extra ministersvergadering ingelast over de aanpak van het broeikaseffect, waarover begin december een akkoord moet worden bereikt op een grote VN-conferentie in Kyoto. De onderhandelingen zijn vastgelopen.

Op 8 november proberen in Tokio de ministers van Milieu van onder meer de VS, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en China de onderhandelingen vlot te trekken. De gesprekken liepen vast na een voorstel van de VS de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO in 2010 te stabiliseren op het niveau van 1990. Dit voorstel wijkt ver af van een voorstel van de Europese Unie de uitstoot van CO met 15 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De VS vinden dit voorstel te rigoreus.