Extra geld voor schouwburg Enschede

ENSCHEDE, 30 okt. Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede is bereid de Twentse Schouwburg een renteloze lening van 1,7 miljoen gulden te verstrekken. Het geld is nodig om de in financiële problemen verkerende schouwburg er bovenop te helpen.

Van de totale steun is 1,1 miljoen nodig om de exploitatietekorten over de afgelopen twee jaar te dichten, 600.000 gulden gaat naar het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur en afvloeiingsregelingen.

Volgens de Enschedese wethouder R. Althof heeft het in het verleden ontbroken aan goede afspraken en communicatie. In de nieuwe organisatiestructuur heeft de gemeente, de enige aandeelhouder van de Twentse Schouwburg NV, meer controle op de exploitatie. “Ook ten aanzien van de programmering zullen we ons nadrukkelijker profileren”, zegt Althof. Enschede subsidieert de schouwburg jaarlijks met 3,2 miljoen gulden. De renteloze lening moet vanaf het jaar 2000 in tien termijnen worden terugbetaald.

Er wordt niet bezuinigd op het budget voor de programmering. In maart hield de nieuwe schouwburgdirecteur Gerard Tonen het na drie weken al voor gezien, omdat hij niet als 'puinruimer' wilde fungeren.

Kort daarna stapte ook de raad van commissarissen op na een vernietigend rapport. De nieuwe schouwburgdirecteur Lex Kater is optimistisch.