EU wil andere relatie met ACP

BRUSSEL, 30 OKT. Politiek moet een grotere rol spelen in het akkoord tussen de Europese Unie en de ACP-landen: 71 arme landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan. Ook moet er meer Europese steun komen voor integratie van deze landen in de wereldeconomie. Dat heeft de Europese Commissie gisteren voorgesteld.

Zij constateert ook dat de preferentiële handelsvoorwaarden voor ACP-landen niet het gewenste resultaat hebben gehad.

“De post-koloniale periode en de logica van gever-ontvanger zijn achterhaald”, aldus commissaris Joao de Deus Pinheiro. “We hebben een nieuw en ambitieus samenwerkingsverband nodig.”

Het huidige akkoord met de ACP-landen, de vierde conventie van Lomé, loopt af begin 2000. Volgend jaar beginnen de onderhandelingen over een nieuwe conventie.

De Commissie meent dat het regime van preferentiële handelsvoorwaarden “niet voldoende is geweest om een duurzame ontwikkeling op gang te brengen.” De commerciële resultaten van de ACP-landen zijn in het algemeen “teleurstellend”.

Daarom stelt de Commissie voor dat de EU de ACP-landen helpt zich aan te passen aan de regels van de internationale handel en te integreren in het multilaterale systeem. “Dat betekent hun handelscapaciteit ontwikkelen en hun capaciteit om binnenlandse en buitenlandse privé-investeringen aan te trekken.”

Deus Pinheiro stelt voor dat de EU selectiever wordt, onder andere door handel en hulp niet alleen te baseren op behoefte maar ook op resultaten. Voorts zou de EU het aantal hulpmiddelen moeten terugbrengen en de bestaande middelen beter moeten toepassen in een beperkt aantal gebieden.

“De EU en de 71 ACP-landen moeten echte politieke partners worden”, vindt de Eurocommissaris. Hun samenwerking moet gebaseerd zijn op “het respect voor mensenrechten, democratische principes en de rechtstaat, 'essentiele elementen' die nu al in de Lomé conventie staan en waar goed beheer van overheidstaken ('good governance') aan moet worden toegevoegd”, aldus de commissaris. Dat betekent meer selectiviteit in de samenwerking en een meer open dialoog. “Preventie van conflicten en het zoeken naar politieke stabiliteit moeten de centrale lijn worden in de toekomstige relatie.”

De voorstellen van de Commissie zullen volgende maand een eerste keer worden besproken door de vijftien verantwoordelijke ministers van de Europese Unie. De conventie tussen EU en ACP, die inging in 1975, ging gepaard met miljarden steun aan arme landen, met name voor gegarandeerde export van landbouwproducten.