Erfgenamen Solidariteit in regering; Buzek stelt nieuw Pools kabinet voor

WARSCHAU, 30 OKT. De Poolse premier Jerzy Buzek heeft gisteren president Aleksander Kwaiewski zijn ministers voorgesteld. Als het onlangs gekozen parlement met de kandidaten instemt, kunnen ze nog deze week worden beëdigd.

Het centrum-rechtse kabinet van Buzek is een coalitie van de Kiesactie Solidariteit (AWS) en de Vrijheidsunie (UW), die bij de recente parlementsverkiezingen respectievelijk 201 en 60 zetels in het 460 zetels tellende parlement veroverden.

De AWS is een coalitie van rond twintig rechtse, conservatieve, katholieke en nationalistische partijen en groepen; de UW is een centrum-liberale partij, geleid door de intellectuele kopstukken van de vroegere vrije vakbond Solidariteit. Premier Jerzy Buzek is lid van de AWS.

De UW, de kleine partner in de regering en de enige met regeringservaring, krijgt zes belangrijke posten in het kabinet. UW-leider Leszek Balcerowicz - in 1990 en 1991 de architect van de radicale economische hervormingen - wordt vice-premier en minister van Financiën. Bronisaw Geremek, jarenlang fractieleider van de UW, gaat naar Buitenlandse Zaken, ex-premier Hanna Suchocka naar Justitie en Janusz Onyszkiewicz wordt minister van Defensie - een functie die deze vroegere woordvoerder van de vrije vakbond Solidariteit al eerder heeft bekleed. Ook de ministeries van Cultuur en Transport zijn bij de UW terechtgekomen.

De AWS bezet zestien posten in de regering. Janusz Tomaszewski, tweede man van de AWS, is als vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken na Buzek het belangrijkst. Emil Wasacz wordt als minister van de schatkist verantwoordelijk voor de staatsbedrijven en de privatisering. Minister van Economie wordt Janusz Steinhoff en Ryszard Czarnecki coördineert de toetreding van Polen tot de EU.

Er is tussen de AWS en de UW stevig en tot het einde toe touwgetrokken over de ministerslijst. Bij de AWS is men over een aantal besluiten ontevreden. Zo vinden velen dan de UW gezien het relatief geringe aantal zetels in het parlement te veel posten heeft gekregen en zeker te veel sleutelposten. Bovendien moest de AWS een paar politiek en economisch buitengewoon lastige departementen accepteren, zoals het ministerie van Landbouw en dat van Europese Integratie.

Ook over de personen is flink geruzied. Op het laatste moment verdween de UW-kandidaat voor het ministerie van Transport, Jacek Merkel, van de lijst omdat de AWS bezwaar had tegen het feit dat hij in de raad van bestuur zit van een met ex-communisten gelieerd bedrijf. De UW-kandidate voor het ministerschap van Cultuur, Iwona Sedzinska-Katarasinska, trad gisteren terug nadat was onthuld dat zij tijdens de antisemitische campagne van het communistische bewind in 1968 in een krant in ódEÉz antisemitische artikelen had geschreven. (AFP, Reuter)