Elektronisch arrest landelijk ingevoerd

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Sorgdrager (Justitie) gaat het elektronisch huisarrest landelijk invoeren. Uit een evaluatie met een proef in vier arrondisementen in Noord- en Oost-Nederland is volgens haar gebleken dat het een bruikbaar alternatief is voor de laatste fase van de gevangenisstraf.

De minister wil het elektronisch huisarrest onder meer ook gaan gebruiken als vervanging van preventieve hechtenis van minderjarigen.

Dit schrijft Sorgdrager in de brief waarmee ze het evaluatierapport van haar Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het experiment met elektronisch huisarrest begon medio 1995 en duurde twee jaar. Eind 1996 kondigde de minister al aan “in principe het elektronisch toezicht landelijk te willen invoeren”.

Bij elektronisch toezicht verblijft de gestrafte thuis, met om de enkel een band met een zendertje. Dit zendt signalen uit naar een ontvanger bij zijn telefoon, die in verbinding staat met een beveiligingsbedrijf. De computer van dat bedrijf kan elk moment van de dag nagaan of de gestrafte thuis is. Tijdens dat huisarrest voert hij een verplicht dagprogramma uit.

Uit het evaluatierapport blijkt dat het bij zo'n 10 procent van de 126 mensen (waaronder acht vrouwen) die in het kader van het onderzoek elektronisch huisarrest hadden mis ging. Twee arrestanten pleegden in die tijd een delict. Herhaalde ongeoorloofde afwezigheid of meerdere keren te laat thuis komen bleek bij de andere afhakers de meest voorkomende reden om weer terug naar de gevangenis gestuurd te worden. De helft van de ondervraagden noemde elektronisch huisarres weliswaar minder zwaar dan gevangenisstraf, maar vond het toch ook weer geen 'makkie'. Het werd als echte straf ervaren. Sorgdrager wil het elektronisch huisarrest als eerste definitief in vier 'proefarrondisementen' (Leeuwarden, Groningen, Assen en Zwolle) invoeren. In de loop van 1998 volgen de randstedelijke arrondisementen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het gebruik bij minderjarigen. Het elektronisch toezicht dient in een beperkt aantal gevallen als alternatief voor maximaal de laatste zes maanden van een gevangenisstraf.