Deelnemers coup Suriname gewond

PARAMARIBO, 30 OKT. Twee van de zeventien deelnemers aan de vermeende coup zijn zaterdagavond gewond geraakt tijdens of vlak na hun aanhouding in de uitdeuk- en spuitgarage in Paramaribo. Een van hen heeft een diepe hoofdwond en een armkwetsuur.

Het tweetal is behandeld op de EHBO van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Dit schreef gisteren het dagblad De West. Volgens de Nederlandse gezant en de Amerikaanse ambassadeur, die gisteren de twee mannen bezochten die eerder hun toevlucht hadden gezocht tot hun ambassades, zijn er geen aanwijzingen dat de gevangenen op dit moment gemarteld worden. Vandaag bezoekt het duo in gezelschap van procureur-generaal Rozenblad de twee gewonden, zo meldt vandaag het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Commandant Glenn Sedney van het Surinaamse leger zei gisteren tijdens een vraaggesprek op de Surinaamse radio dat verveling en geld de voornaamste drijfveren waren van de twaalf militairen die aan de coup deelnamen. Er moeten snel maatregelen komen om het moreel van de troepen te verbeteren, aldus Sedney, waarmee hij doelde op een betere bezoldiging en uitrusting. De meeste deelnemers aan de mislukte coup zouden volgens hem hebben behoord tot elitetroepen die zijn getraind in bestrijding van guerrilla-activiteiten. “Jongens die zichzelf hebben bewezen door adequaat en effectief op te treden en die nergens voor terugdeinzen.” Sedney zei dat burgers de coup hadden gepland en de militairen slechts zijn ingehuurd. Het risico dat burgers militairen inhuren om “hun economische belangen veilig te stellen”, blijft volgens Sedney ook in de toekomst bestaan. Hij zou zelf al maanden op de hoogte zijn geweest van de samenzwering, maar de zaak zich hebben laten ontwikkelen om te kijken wie erbij betrokken waren.

Volgens dagblad De West is er grote onvrede in het leger over lage salarissen, ontoereikend materieel, onvoldoende voedsel en vervallen kazernes. Veel militairen zijn hun spaargeld kwijtgeraakt bij het Surinaamse piramide-schandaal rond bankier Roep, moeten het hoofd boven water houden met bijbaantjes en zien voormalige wapenbroeders steeds rijker worden. Bovendien ergert men zich aan de 'bevoordeling' van de politie en met name het gevreesde A-team (arrestatieteam). Veel militairen sympathiseerden met de NPD van Bouterse en Wijdenbosch, schrijft De West. Er werd verwacht dat met het aan de macht komen van de NPD hun situatie zou verbeteren. Dat bleek tegen te vallen.

In de Surinaamse pers klonk gisteren veel kritiek op het optreden van voormalig legerleider Bouterse, die in tegenstelling tot president Wijdenbosch allerlei details heeft verstrekt over de toedracht van de couppoging. Wijdenbosch beklemtoonde gisteren in het parlement opnieuw dat er wat betreft de regering moet worden afgegaan op zijn woorden en niet op die van zijn adviseur van staat Desi Bouterse. Bij eerdere gelegenheden bleken de president en zijn adviseur van staat al van mening te verschillen.