CBS: groei vacatures op hoogtepunt sinds 1991

ROTTERDAM, 30 OKT. Het aantal openstaande vacatures bij het Nederlandse bedrijfsleven loopt in hoog tempo op. Eind juni 1997 stonden er bij particuliere ondernemingen 90.000 vacatures open, 10.000 meer dan drie maanden daarvoor. Zo'n hoog niveau is de afgelopen zes jaar niet meer voorgekomen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Volgens het CBS is de dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 1997 sterk toegenomen: zo kwamen er in die drie maanden 176.000 vacatures bij (exclusief overheid en onderwijs) en wisten bedrijven voor 166.000 vacatures arbeidskrachten te vinden. In het laatste kwartaal van 1993, toen de arbeidsmarkt zich op een dieptepunt bevond, kwamen er 78.000 vacatures bij en werden er 80.000 vervuld of alsnog door de werkgever ingetrokken.

Ondanks de vacaturegroei ziet het CBS in de huidige cijferontwikkeling “vooralsnog” geen tekenen van ernstige spanningen op de arbeidsmarkt. Als maatstaf daarvoor hanteert het CBS het begrip openstaande vacatures.

Hoewel de arbeidsmarkt qua dynamiek op dit moment volgens het CBS te vergelijken is met de topperiode 1989-1991, ligt het aantal openstaande vacatures verhoudingsgewijs lager. Hoogtepunt toen was het eerste kwartaal van 1990, met 134.000 openstaande vacatures. Uit de cijferreeksen blijkt wel dat de nu geregistreerde cijfers vrijwel naadloos overeenkomen met de cijfers in het eerste kwartaal van 1989 - het kwartaal dat achteraf gezien het begin markeerde van twee jaar explosieve vacaturegroei.

De toename van het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 1997 is niet evenredig verspreid over de bedrijfstakken. Grootste stijgers zijn de industrie, de bouwnijverheid, de handel en de zakelijke dienstverlening: in deze sectoren zijn ten minste een kwart meer openstaande vacatures dan een jaar geleden. In de niet-commerciële dienstverlening was de vacaturegroei bescheiden, terwijl de werkgevers in de horeca, het vervoer en de communicatie er geen extra openstaande vacatures bijkregen.