ABN Amro en ING (1)

Het artikel 'Waarom fuseren ABN Amro en ING niet' (25 oktober), heeft mij verwonderd. Het lijkt mij voor de Nederlandse klanten niet goed dat deze twee reuzen nu al samengaan.

Ten tijde van het samengaan van ABN en AMRO werd al door velen getwijfeld of dat nu wel zo goed was. Ook toen was mijn antwoord, wat wil je anders: de AMRO naar de Deutsche Bank en de ABN naar de Dresdner? Mijns inziens staat dat op een goed moment te gebeuren.

Verder mag van de commissarissen van beide grootbanken worden verwacht dat zij een goed oog houden op de opvolging, want zo iets kan zich ineens voordoen.