(2)

zIn het artikel van Ite Rümke in de themabijlage 'profiel echtscheiding' van 23 oktober 1997 is vermeld, dat het verlies van de juridische zelfstandigheid van de gehuwde vrouw in het jaar 1951 werd opgeheven.

Dit is niet juist. Eerst bij wet van 14 juni 1956 Staatsblad 343, ingevoerd op 1 januari 1957, werd de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw opgeheven en is de gelijkstelling van man en vrouw, althans op het vermogensrechtelijke terrein, een feit geworden.