Westendorp mogelijk 'scheidsrechter' Bosnië

SARAJEVO, 29 OKT. De internationale gemeenschap zal de centrale regering van Bosnië oplossingen voor problemen opdringen als de partijen in die regering - de Serviërs, de Kroaten en de moslims - er door hun geruzie zelf niet uit komen.

Dat zei gisteren Carlos Westendorp, internationaal Bosnië-gezant, op een persconferentie in Sarajevo. Hij zei dat het geruzie tussen de etnische gemeenschapen in de centrale regering in Sarajevo de internationale gemeenschap dwingt de rol van arbiter te gaan spelen. “We verliezen veel tijd. Er moet snel iets gebeuren”, zo zei Westendorp. “De internationale gemeenschap wordt zeer ongeduldig over het gebrek aan uitvoering van het vredesakkoord.” De landen die betrokken zijn bij dat vredesproces in Bosnië zullen naar zijn zeggen in december beslissen of ze Westendorp de bevoegdheid geven voortaan de centrale regering te dwingen bepaalde oplossingen te accepteren als ze het daarover zelf niet eens kan worden.

Westendorp zei dat nog wordt nagedacht over de vorm van de machtiging. “Er is natuurlijk de extreme mogelijkheid van een protectoraat of van een blanco cheque aan de Hoge Vertegenwoordiger om te doen wat hij wil. Maar ik denk niet dat dat de benadering wordt. Het zal niet nodig zijn. Er kunnen andere stappen worden genomen die voor alle leden van de internationale gemeenschap acceptabel zijn en die praktische zin hebben”, zo zei Westendorp.

Europees Commissaris Hans van den Broek bevestigde op dezelfde persconferentie dat binnen de Europese Unie sprake is van “groeiende frustratie” over het uitblijven van akkoorden over een Bosnisch staatsburgerschap, gezamenlijke paspoorten en economische hervormingen. Hij bevestigde dat Westendorp wellicht zal worden gemachtigd tussenbeide te komen in ruzies, hetzij als scheidsrechter, hetzij als de man die oplossingen oplegt.

De NAVO-vredesmacht SFOR blokkeert sinds gisteren de leverantie van Amerikaanse zware wapens aan het leger van de Bosnische federatie. De wapens - 126 houwitsers - werden gisteren in een Kroatische haven aan land gebracht. Volgens SFOR mogen ze pas aan het leger van de Bosnische federatie worden overgedragen als vaststaat dat als gevolg van de leverantie de totale bewapening van de Bosnische federatie niet uitkomt boven het afgesproken maximum.

De leverantie van de houwitzers maakt deel uit van het Amerikaanse programma voor de opleiding en uitrusting van het leger van de federatie. De twee territoriale entiteiten waaruit Bosnië bestaat, de Bosnische federatie en de Servische Republiek, zijn op grond van het vredesakkoord van Dayton gebonden aan bewapeningsmaxima. In principe moet er een militair evenwicht bestaan tussen de legers van de twee entiteiten. In werkelijkheid is het leger van de moslims en Kroaten inmiddels sterker dan dat van de Serviërs. (Reuter, AP, AFP)