Weekbladpers stopt met Nieuw Wereldtijdschrift

BRUSSEL, 29 OKT. Het Nieuw Wereldtijdschrift houdt op te bestaan. Uitgeverij de Weekbladpers maakte gisteren bekend om financiële redenen te stoppen met het grootste en meest toonaangevende Vlaamse literatuurtijdschrift. Een nieuwe uitgever heeft zich nog niet aangediend.

Het NWT werd in 1984 mede opgericht door Herman de Coninck, die ook hoofdredacteur was. Na zijn overlijden eerder dit jaar, besloot de redactie het blad ingrijpend te veranderen. Het moest van het huidige tweemaandelijks tijdschrift, een meer algemeen cultureel maandblad worden. Maar de Weekbladpers, die al jaren geld toelegt op het NWT, vond dit te duur.

Het net verschenen dubbelnummer van het Nieuw Wereldtijdschrift, dat grotendeels is gewijd aan Herman de Coninck, is hiermee het laatste nummer. Het NWT had 2.500 abonnees en verkocht ongeveer 500 exemplaren in de losse verkoop. Om rendabel te zijn, had de oplage volgens mede-oprichter en redactielid Piet Piryns een duizendtal exemplaren hoger moeten liggen.

Het Nieuw Wereldtijdschrift verscheen in 1984, nadat het Nieuw Vlaams Tijdschrift was verdwenen. In plaats van dat bedaagde blad, met enkele honderden abonnees, wilde Herman de Coninck een meer werelds tijdschrift maken voor een groter publiek. Met veel aandacht voor lay-out en een toegankelijke stijl. Het moest een cultureel tijdschrift met literaire inslag worden, maar de nadruk kwam vooral op literatuur te liggen.

De verkoop van het NWT bleef vanaf het begin onder de verwachting. Uitgever Elsevier stopte er na een jaar mee, waarop de Weekbladpers het blad overnam. Nu ook die uitgever ermee stopt, hoopt de redactie nog op een nieuwe gegadigde. Maar er zijn volgens Piryns geen concrete besprekingen.