Vluchtkapitaal duikt onder op geldmarkt

AMSTERDAM, 29 OKT. De onrust op de internationale aandelenbeurzen ging de afgelopen dagen niet geruisloos aan de Nederlandse geldmarkt voorbij. De mondiale vlucht uit aandelen leidde onder andere tot een toenemende vraag naar alternatieve beleggingen, zoals vastrentend kwaliteitspapier. Dit deed de 10-jaars rente op onder andere Nederlandse staatsobligaties afnemen.

Daarnaast werd een deel van het 'vluchtkapitaal' gestald op termijndeposito's. Als gevolg hiervan daalden de Nederlandse geldmarkttarieven sinds afgelopen vrijdag over de gehele linie. Ten opzichte van een week geleden daalde het 12-maands AIBOR tarief het meest: 11 basispunten tot 4,08 procent gisteren, toen een dieptepunt werd bereikt op de beurs. Het inmiddels ingezette herstel op de aandelenbeurzen heeft de geldmarkttarieven alweer enigszins laten oplopen.

Naast de internationale beursperikelen speelde deze verslagweek ook de recentelijk afgesloten kasreserveperiode een rol op de geldmarkt. Hoewel de banken macro gezien probleemloos konden voldoen aan het totaal verplicht aan te houden kasreservebedrag, lag dit op micro-schaal anders. Met andere woorden: de feitelijk aangehouden kasreserve was tussen de banken onderling ongelijk verdeeld.

De betreffende geldmarktpartijen moesten - om aan hun deel van de gezamenlijk kasreserveverplichting te voldoen - gebruik maken van de (dure) marginale voorschotfaciliteit. Over het tijdens de recente kasreserveperiode aangehouden kasreservebedrag ontvingen de banken een rentevergoeding van 2,8 procent, licht hoger dan de vergoeding op de voorgaande kasreserves.

De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan de gemiddelde kosten van het beroep van de banken op de kredietfaciliteiten bij de Nederlandsche Bank. De licht hogere rentevergoeding is dan ook mede het gevolg van de recente verhoging van de officiële tarieven. De start van een nieuwe kasreserveperiode leidde weer tot een fors ruimere speciale belening (plus 654 miljoen gulden). Hiermee geeft de Nederlandsche Bank de banken van meet af aan de ruimte om binnen de periode te voldoen aan de kasreserveverplichting. Later in de reserveperiode kunnen eventueel te ruime geldmarktverhoudingen worden gecorrigeerd met een krappere speciale belening.

Bron: ING Economisch Bureau