Toezichthouder stelt eisen aan commissionair

AMSTERDAM, 29 OKT. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft het in opspraak geraakte commissionairshuis Leemhuis & Van Loon gisteren een ultimatum gesteld. Nog voor het weekeinde moet het kantoor twee directeuren benoemd hebben.

Niet bekend

De STE stelt niet als voorwaarde dat de nieuwe directeuren van buitenaf moeten komen. Maar als zij afkomstig zijn van Leemhuis & Van Loon, “zullen wij zeer kritisch naar hun antecedenten kijken”. De toezichthouder op de beurs staat overigens buiten het traject van het lopende justitiële onderzoek.

De STE zag zich gisteren geconfronteerd met een nieuwe situatie omdat het Openbaar Ministerie er niet in slaagde het commissionairshuis onder curatele te laten stellen. Volgens de rechtbank had officier van justitie H. de Graaff de noodzaak tot onmiddellijk ingrijpen onvoldoende aangetoond. Het Openbaar Ministerie liet gistermiddag direct weten in beroep te gaan. Er zou voldoende reden zijn om aan te nemen dat de handel met voorkennis, waarvan Justitie de medewerkers van het kantoor verdenkt, kan voortduren.

Directeur-secretaris Canneman van de STE verwacht niet dat Leemhuis & Van Loon in staat is eventuele illegale praktijken voort te zetten. Zowel De Graaff als de STE houdt nauw contact met de Amsterdamse effectenbeurs die de controle op Leemhuis & Van Loon heeft verscherpt.

Na de uitspraak van de rechtbank heeft Justitie de Amsterdamse beurs gevraagd “tussentijdse maatregelen” tegen het commissionairshuis te nemen. Om welke maatregelen het precies gaat is niet duidelijk.

De STE stuit in deze zaak op haar wettelijke beperkingen. Het liefst had de toezichthouder een eigen stille bewindvoerder benoemd, maar daarin voorziet de wetgever niet, zo constateerde Canneman. Andere controlerende instanties, zoals de Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer hebben die bevoegdheid wel.