'Toegang tot Den Haag ook in spits gratis'

DEN HAAG, 29 OKT. Automobilisten moeten in de toekomst de mogelijkheid blijven behouden om zonder extra betaling tijdens de spits Den Haag te bereiken. Automobilisten die niet in de file willen staan, moeten tegen betaling gebruik kunnen maken van een betaalstrook.

Dit staat in het rapport 'Haaglanden maakt zijn toekomst' dat vandaag door de Kamer van Koophandel Haaglanden is aangeboden aan minister De Boer (Milieubeheer).

Volgens de Kamer van Koophandel staat het vast dat er voor het autoverkeer in de Randstad bepaalde reguleringen doorgevoerd zullen moeten worden. Voorstellen van minister Jorritsma (Verkeer) om een generiek systeem van rekeningrijden door te voeren zijn voor het Haagse bedrijfsleven echter 'onaanvaardbaar'. “Dat is slecht voor de concurrentiepositie van Haaglanden ten opzichte van andere gebieden die geen heffingssysteem zullen krijgen. Dan wordt Den Haag een toleiland”, aldus een woordvoerder van de Kamer.

In het vandaag gepresenteerde rapport doet de Kamer voorstellen voor een systeem van rekeningrijden waarbij de automobilist de keuze heeft om te betalen. Daar moet volgens de Kamer wel tegenover staan dat binnen een periode van tien jaar de Randstadrail wordt gerealiseerd die verschillende gemeentes in de regio Haaglanden met elkaar verbindt. Ook zouden er drie transferia aan de rand van het stedelijk gebied gebouwd moeten worden waarvandaan autobilisten met het openbaar vervoer de stad in kunnen gaan.

Verder pleit de Kamer van Koophandel ervoor om de samenwerking binnen de regio drastisch te versterken. De regio moet zich ontwikkelen tot het centrum van bestuur en kennis in Nederland, meent de Kamer. Het is daarbij van belang dat bedrijven in Haaglanden meer gaan samenwerken met de universiteiten van Rotterdam en Delft, TNO en de Haagse Hogeschool. Daartoe zullen er in de regio toplocaties moeten worden ontwikkeld waar nationale en internationale bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen.