Overheid: meer gebruik van kabelnetten

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil het optimale gebruik van de kabelnetwerken in Nederland verder stimuleren. Voorwaarde is wel dat de marktpartijen op één lijn gaan zitten om de technische mogelijkheden van de kabel te benutten.

Zo moet er op korter termijn een standaard decoder komen, waar de consument met behulp van een smartcard alle aangeboden diensten mee kan ontvangen.A. Driedonks, plaatsvervangend hoofddirecteur Telecommunicatie en Post van het ministerie, zei vanmorgen bij de opening van het Kabelcongres in Den Haag dat de overheid desnoods regels zal stellen als de komst van een dergelijke decoder uitblijft. Ook sluit hij niet uit dat er in Europees verband regels komen. De consument heeft er weinig baat bij als hij tien kastjes op zijn televisie moet zetten om de diensten van verschillende aanbieders te kunnen ontvangen.

Driedonks, die sprak namens minister Jorritsma, ziet een enorme toekomst weggelegd voor het gebruik van de kabel. Bijna 95 procent van de Nederlanders is via de kabel te bereiken. Bovendien heeft 40 procent van de huishoudens een computer en heeft 10 procent een aansluiting op Internet.

Diensten als Internet, elektronisch winkelen, telefoneren en interactieve televisie (programma's op bestelling) behoren tot de mogelijkheden van de kabel. Voorwaarde is wel dat de kabelnetten aan elkaar gekoppeld worden en geschikt worden gemaakt voor twee-wegverkeer. Dat vergt enorme investeringen.

De kabelbedrijven vallen vanaf volgend jaar onder de nieuwe Wet op de telecommunicatie. Zij verliezen het exclusieve recht op het exploiteren van kabelnetwerken. Driedonks constateerde dat veel kabelmaatschappijen nog twijfelen bij het aanbieden van telefoondiensten. Zij vinden de tarieven te hoog die PTT Telecom berekent voor de toegang tot zijn net, het zogenoemde interconnectietarief.