Groningen gaat minima steunen

GRONINGEN, 29 OKT. Groningen besteedt volgend jaar dertig miljoen gulden aan maatregelen ten behoeve van mensen met een minimuminkomen. Het betreft een verdubbeling ten opzichte van 1995. In totaal gaat het om 30.000 mensen.

Het college stelt een reeks van maatregelen voor op het terrein van de inkomensondersteuning. Het wil de bijverdienregeling voor uitkeringsgerechtigden verruimen en een grotere groep bijstandsontvangers zal een eenmalige toelage van 600 gulden ontvangen voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.