Geen voorschot Oltmans op een schadevergoeding

DEN HAAG, 29 OKT. De journalist Willem Oltmans krijgt geen voorschot op een eventuele schadevergoeding door de staat. Dat heeft president mr. B. Punt van de Haagse rechtbank vandaag in een tussenvonnis bepaald.

Oltmans wil een schadevergoeding van miljoenen guldens omdat hij vindt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hem in zijn werk heeft dwarsgezeten. Op zichzelf is deze schadevergoeding nog niet van de baan.

Punt stelt dat de vorderingen die op de periode tot 1964 slaan inmiddels verjaard zijn. De vorderingen over de periode 1964-1980 behoeven nader onderzoek, omdat niet duidelijk is wat het rechtstreekse verband is tussen handelingen van Buitenlandse Zaken en het gederfde inkomen van Oltmans.

Punt spreekt van een “onrechtmatige daad en vorm van bedrog” van oud-minister Luns van Buitenlandse Zaken jegens Oltmans. Op 13 februari 1964 schreef de bewindsman een brief aan de buitenlandse posten dat Oltmans normaal behandeld moest worden, maar op 21 februari van datzelfde jaar liet de minister een geheime brief aan de posten volgen met de opdracht juist het tegendeel te doen.

Hoewel deze zogenoemde 'contre-lettre' ook al 33 jaar oud is, zijn de vorderingen naar aanleiding daarvan niet verjaard. Oltmans kwam er immers pas in 1991 achter. (ANP)