Fonds krijgt erfenis; Ruim twintig miljoen voor fotografie

ROTTERDAM, 29 OKT. De vroegere Rotterdamse hoogleraar rechtswetenschappen prof. mr. H.W. Wertheimer, heeft zijn vermogen van 22 miljoen nagelaten aan het Prins Bernhard Fonds.

Wertheimer (1913-1997), een fervent amateurfotograaf, die in september tijdens een vakantie in Tibet plotseling overleed, wilde dat het geld gebruikt wordt voor de Nederlandse fotografie. Hem stond een nieuw fotomuseum voor ogen.“Wij zijn ontzettend blij met dit grootse gebaar”, zegt J.H.L. Meerdink, directeur van het Prins Bernhard Fonds. “Al geruime tijd wisten we dat dit in aandelen belegde vermogen eraan kwam, maar op verzoek van de erflater is dat strikt geheim gehouden. Wertheimer was een zeer bescheiden en discreet man, die precies wist wat hij wilde. Hij hield aanvankelijk vast aan de oprichting van een nieuw fotomuseum. Gezien de jaarlijkse renteopbrengst van die 22 miljoen gulden die bij een veilige belegging anderhalf miljoen gulden bedraagt, en gezien de hoge exploitatiekosten van zo'n op te richten instituut, bleek Wertheimer later bereid de doelstelling te verruimen. Hij stemde toe in de begunstiging van een bestaand instituut.”

Zo'n instituut moet Nederlandse fotografie van zowel professionals als amateurs verzamelen, beheren en exposeren. Wertheimer achtte de amateurfotografie onderbelicht. Het moet cursussen en symposia organiseren en boeken publiceren. Daartoe is het Prins Bernhard Fonds gisteren in overleg getreden met het Nederlands Foto Instituut en het Nederlands Fotoarchief in Rotterdam, met het Spaarnestad Fotoarchief in Haarlem, het Rijksprentenkabinet in Leiden in het Rijksmuseum in Amsterdam, de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen en de Stichting Beeldende Amateurkunst. Instellingen die zich, volgens Meerdink, unaniem keren tegen versnippering van het legaat: “Allen streven naar de totstandkoming van iets met een harde kern.”

Zowel Flip Bool, directeur van het Nederlands Foto Archief als Loek van der Molen, directeur van het Nederlands Foto Instituut (NFI), willen voorkomen dat “het geld alle kanten uitvliegt”, zegt Bool. “Alle betrokkenen willen geen nieuw gebouw”, aldus Van der Molen, “maar vooral de achterstand inhalen in de Nederlandse fotografie-infrastructuur, die vergeleken met andere West-Europese landen, groot is. Gisteren bleek er al wel een zekere concentratie op het NFI te bestaan, en de deur staat hier natuurlijk wagenwijd open, maar over een maand, als de eerste gespreksnotitie van enkele onpartijdige deskundigen voor ons ligt, praten we verder over samenwerking. Ik kan me voorstellen dat er een combinatie ontstaat van museale functies en de functies die het NFI nu heeft.” Het Wertheimer-legaat wordt een fonds op naam. Een beleggingsmaatschappij en een stichtingsbestuur beheren het vermogen.