De Unie gaat samen met reeks kleine vakbonden

HOUTEN, 29 OKT. Het Verbond van Onafhankelijke Vakorganisaties (VOV), waarbij 23 bondjes met samen 30.000 leden zijn aangesloten, gaat samenwerken met De Unie (80.000 leden). Het is de bedoeling dat de 23 verenigingen zelfstandig blijven. Ze worden samen met de veel grotere Unie lid van een nog op te richten koepelorganisatie, die alle vakbondsdiensten aanbiedt. De 180 werknemers van De Unie en de 22 van de VOV komen in dienst van deze koepel.

Het is voor kleine vakorganisaties steeds moeilijker om zelfstandig te blijven. Leden verlangen meer individuele dienstverlening, zoals rechtsbijstand. De grote FNV-vakbonden kunnen deze service veel doelmatiger opzetten.

Directeur Vakbondszaken van De Unie, H. van Luunen, spreekt van een reorganisatie in de “derde vakbondspoot” (FNV en CNV zijn de nummers één en twee). Hij vermoedt dat er nog vele kleine vakbondjes zijn, die samen zo'n 100.000 leden hebben. De formule die bij de VOV is toegepast is voor veel van die clubs aantrekkelijk, denkt hij. “Voor die organisaties is het belangrijk dat ze hun zelfstandigheid niet hoeven prijsgeven.”

Onlangs fuseerde de AVC, een club van vakbonden voor ambtenaren, met de FNV. De vakcentrale MHP, waar De Unie bij is aangesloten, was ook in de race. Van Luunen noemt het een historische blunder dat de AVC-verenigingen aan de MHP zijn ontsnapt.

Met de jongste samenwerking krijgt Van Luunen alsnog voor een deel zijn zin. De VOV bestaat uit verenigingen die het niet eens waren met de fusie tussen FNV en AVC.

Ze zijn vooral te vinden in de semi-overheidssector of bij bedrijven die onlangs zijn geprivatiseerd: het loodswezen, KPN, het IJkwezen (tegenwoordig Nederlands Meetinstituut) en de luchtverkeersleiding. (ANP)