Correcties & Aanvullingen

PvdA

In het artikel Geld speelt geen rol in verkiezingsprogramma's (in de krant van zaterdag 25 oktober, pagina 3) is een post van 0,45 miljard gulden in de financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma van de PvdA behandeld als een extra uitgave voor nieuw beleid. De betreffende post - een stijging van de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking in de komende kabinetsperiode - is door het Centraal Planbureau echter al verdisconteerd in de bestedingsruimte van een volgend kabinet. Er hoeven, anders dan in de krant gesignaleerd, in het programma van de PvdA dan ook geen extra bezuinigingen tegenover te staan.

Verder studeren

In het bericht Niet meer kans op studiesucces na hoog eindexamen (in de krant van dinsdag 28 oktober, pagina 3) over het onderzoek 'Verder Studeren' stond dat het SCO/Kohnstamm Instituut de uitkomsten had aangeboden aan minister Ritzen. Er was ook een co-auteur, de Stichting voor Economisch Onderzoek.

Kaart Zuidoost-Azië

Op de kaart Machtsverhoudingen in Zuidoost-Azië (in de krant van zaterdag 25 oktober, pagina 9) zijn boven de tabel van de verschillende landen de symbolen van de zeven onder de tabel genoemde categorieën weggevallen. De volgorde van de symbolen komt horizontaal (vlnr) overeen met de verticale volgorde.

AOV

In het artikel Fractievoorzitter AOV veroordeeld (in de krant van vrijdag 24 oktober, pagina 3) was sprake van een veroordeling van de fractievoorzitter van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), Cees van Wingerden. Dit is onjuist. Van Wingerden is geen fractievoorzitter van AOV, maar lid van de fractie. Voorzitter is W.J. Verkerk, die niets met betreffende aangelegenheid te maken heeft.