Bidden helpt

Uit een onlangs door het Amerikaanse weekblad Newsweek gehouden onderzoek bleek dat 87 procent van alle volwassen Amerikanen gelooft dat God van tijd tot tijd hun gebeden verhoort. Geen wonder dat Timeless Healing: The Power and Biology of Belief van de controversiële Harvard-cardioloog Herbert Benson in 1996 kon uitgroeien tot een bestseller.

Benson schijnt inmiddels te zijn begonnen met onderzoek waarin hij wil bekijken in hoeverre het bidden voor het herstel van iemand anders zin heeft. Het is frappant hoe tegenwoordig steeds meer 'serieus' wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar het bestaan van God. Uit een vorige week gepubliceerd artikel van medici van Duke University (North Carolina) onder 1.700 bejaarden kwam een verband naar voren tussen regelmatig kerkbezoek en een verhoogde werking van het immuunsysteem. De bejaarden werden sinds 1986 op gezette tijden eerst ondervraagd over hun religieuze activiteiten, waarna door middel van bloedonderzoek de concentraties werden gemeten van negen verschillende stoffen die een indicatie geven van de activiteit van het immuunsysteem en van ontstekingsreacties. Hieruit kwam naar voren dat regelmatige kerkgangers bijvoorbeeld maar half zo veel interleukine-6 in het bloed hebben, een stof die betrokken is bij een groot aantal ziekten en infecties. Uit het onderzoek bleek dat dit soort verschillen niet kon worden toegeschreven aan depressies of traumatische gebeurtenissen.

Hoewel de onderzoekers zelf aangeven dat hun resultaten nog niets bewijzen, bevelen ze toch verder onderzoek aan ter bevestiging van hun werk en om een mechanisme vast te kunnen stellen. Omdat inzicht daarin ten enenmale ontbreekt wil ook Benson maar weinig prijsgeven over de details van zijn nog uit te voeren onderzoek. 'Als gebeden inderdaad effect hebben', zo waarschuwt een van zijn medewerkers, 'dan kunnen de negatieve gedachten van sceptici de resultaten wel eens ongunstig beïnvloeden.'