Winst beurs-NV's 63 procent hoger

ROTTERDAM, 28 OKT. De gezamenlijke winst van bedrijven met een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs is in het eerste halfjaar van 1997 toegenomen met 63 procent tot 28,4 miljard gulden. De winststijging van Unilever, dat profiteerde van een eenmalige bate uit de verkoop van chemiebedrijven, levert een belangrijke bijdrage.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend gemaakt. Over de eerste helft van 1996 boekten de 135 beurs-NV's die het CBS in het onderzoek heeft betrokken nog een winst van 17,5 miljard. De nettowinst in de sector voeding is in het eerste halfjaar bijna verdrievoudigd tot ruim negen miljard. De eenmalige bate van Unilever leverde een bijdrage aan dit cijfer van 6,8 miljard gulden.

Bij Philips, ondergebracht in de sector machines en elektronica, was het nettoresultaat het afgelopen semester ruim een miljard beter. Vooral daardoor zijn de netto winsten in de sector machines en elektronica toegenomen met 275 procent tot ruim twee miljard.

Exclusief Philips en Unilever bedraagt de winststijging van beursgenoteerde ondernemingen 18 procent. Vrijwel alle sectoren leverden een bijdrage aan de stijging. De sector vervoer (zeven bedrijven) zag de winst met 4 procent dalen. Dat is volgens het CBS toe te schrijven aan het verlies van 31 miljoen gulden bij Nedlloyd. In de sector handel werden door een veel beter presterend Vendex en de goede resultaten van Ahold de slechte resultaten van Koninklijke Bijenkorf Beheer ruimschoots goed gemaakt. De gemiddelde winst in deze categorie steeg met 94 procent.

CBS verstrekt doorgaans geen gegevens van individuele bedrijven, maar omdat de halfjaarcijfers toch al openbaar zijn wordt daarop een uitzondering gemaakt. Volgens medewerker H. Smeets zijn er ongeveer 160 beursgenoteerde bedrijven die in het onderzoek betrokken zouden kunnen worden. Vijfentwintig daarvan zijn niet opgenomen, omdat zij een gebroken boekjaar hebben of hun halfjaarcijfers te laat rapporteren. Belangrijkste afwezige is de luchtvaartmaatschappij KLM die normaal gesproken zou vallen binnen de sector vervoer.