WAVES-monument

Het foto-onderschrift van het WAVES-monument in Washington DC (NRC Handelsblad, 20 oktober), is volgens mij gemaakt door iemand die geen naslagwerk heeft. De WAVES (Women Appointed for Voluntary Emergency Service), werd in 1942 opgericht om mannelijke leden van de US Navy voor zeedienst vrij te maken.